اختیاری که به موجب آن خریدار و فروشنده می توانند توافق فی ما بین خود را بر هم زنند.

نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…