مسئولیت ناشی از ورود ضرر و زیان وارده از جانب یک شخص به شخص دیگر را خسارت می گویند که غالبا خود شخص و در صورت نداشتن توان مالی، عاقله وی تحت شرایطی مسئول جبران آن خسارت می باشند.

نوشته‌ها

وکیل صندوق خسارت بدنیadljooyan

وکیل صندوق خسارت بدنی

/
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی : امروزه با توجه به استفاده اکثر مردم…
نحوه مطالبه خسارت قراردادیhttps://adljooyan.com

نحوه مطالبه خسارت قراردادی

/
نحوه مطالبه خسارت قراردادی : مطالبه خسارت یکی از ابتدایی ترین حق…
مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه

/
مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه : خسارت ناشی از تاخیر تادیه که در اصطل…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش

/
مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتشدر ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ …
وجه التزام در قولنامه و قرارداد اجارهhttps://adljooyan.com/

وجه التزام در قولنامه و قرارداد اجاره

/
وجه التزام در قولنامه و قرارداد اجاره : وجه التزام در قولنامه و قرار…
استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

از کار افتادگی کارگر

/
از کار افتادگی کارگر : یکی از مباحث حقوق مربوط به کارگران موضو…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی

/
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمیمزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند…