«خريد و فروش» يا «بيع» از مهمترین قراردادهای اقتصادی میان مردم است .

خرید و فروش و معاملات در ایران باید تحت قواعد اسلام باشند تا صحیح واقع شوند.

نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفنhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن

/
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن : پس از خرید و فروش ملک متعل…