برابر ماده‌ 1019 قانون مدنی: «حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.»

نوشته‌ها

وکیل موت فرضیadljooyan

وکیل موت فرضی + اصول و قواعد

/
وکیل متخصص موت فرضی : حکم موت فرضی در موردی صادر می شود که ا…
طلاق به درخواست زوجهhttps://adljooyan.com/

طلاق به درخواست زوجه

/
طلاق به درخواست زوجه : طلاق به منزله جدایی و رها شدن می باشد. ط…