حوزه قضایی یا قلمرو دادرسی، به یک بخش یا شهرستان یا محدوده ای از یک شهر بزرگ گفته می شود که یک مرجع قضایی یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن را دارد.

نوشته‌ها

وکیل تسخیریadljooyan

وکیل تسخیری چه شرایطی دارد ؟

/
وکیل تسخیری کیست ؟ سوالی که اکثر مردم با آن مواجه می شوند …