حق و اختیاری که به یک یا هردو طرف عقد داده می شود که بر اساس آن می تواند آن را برهم بزند و می تواند آن قرارداد یا تعهد را خاتمه دهد.

نوشته‌ها

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟

/
آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟‌ گرچه رهن موجب خروج …

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…