حق الوکاله اجرت وکیل است در قبال قبول وکالت موکل که ممکن است به یکی از دو روش درصدی یا ساعات کاری بین طرفین توافق و در قالب عقد وکالت به انشا در آید.

نوشته‌ها

وکیل تسخیریadljooyan

وکیل تسخیری چه شرایطی دارد ؟

/
وکیل تسخیری کیست ؟ سوالی که اکثر مردم با آن مواجه می شوند …