حقوق شهروندی حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است،حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که “تابعیت” یک کشور را داشته باشند.

نوشته‌ها

وکیل خانوادهhttps://adljooyan.com

لعیا جنیدی : بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب و کارهای مجازی از سوی دولت است

/
لعیا جنیدی : بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب و کارهای مجازی …