حشیش به شکل تکه های جامد قهوه ای و مشکی رنگ از فرآورده های گیاه شاهدانه بوده که باعث آسیب های کوتاه مدت استرسی، اضطراب، عدم هماهنگی در اعصاب و عضله و … در فرد مصرف کننده افیون می شود. از آسیب های بلندمدت مصرف حشیش در فرد معتاد می توان جنون، افسردگی، اسکیزوفرنی و روان پریشی را برشمرد.

نوشته‌ها

مواد مخدر چیستhttps://adljooyan.com

مواد مخدر چیست

/
مواد مخدر چیست: این جمله مطمئنا بارها به گوش شما خورده است ، اعتیاد…