جرح دارای سه معنا گواهی بر فسق شاهد ، بحثی رجالی و جراحت در بدن می باشد.

نوشته‌ها

وکیل ضرب و جرحhttps://adljooyan.com

بهترین وکیل متخصص در دعاوی ضرب و جرح در تهران

/
وکیل ضرب و جرح تهران : در حال حاضر در کشور ما با ایجاد فشارهای ا…
وکیل ضرب و جرحhttps://adljooyan.com

مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش

/
مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ …