به هر رفتار مجرمانه ای که در قانون جرم انگاری شده باشد و موجب به زحمت افتادن جامعه و خدشه دار شدن آسایش عموم گردد، جرم مخل نظم و آسایش عمومی می گویند. مثل جعل، کلاهبرداری، رشا و ارتشا

نوشته‌ها

رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…