به جرایمی جرایم اقتصادی گفته می شود که علیه اقتصاد کشور انجام شده باشد یا در عمل باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

نوشته‌ها

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…