جاسوسی کار به‌دست آوردن اطلاعات بدون اجازه و اطلاع صاحب آن است.

این جرم از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت ملی است. جاسوسی معمولاً جرمی سازمان‌یافته و در عین حال فراملی است چراکه در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان‌یافته و منابع انسانی، نه ابزاری مثل ماهواره‌های اطلاعاتی کشورها، در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.

نوشته‌ها

جاسوسی رایانه ایhttps://adljooyan.com

جاسوسی رایانه ای

/
جاسوسی رایانه ای : در دنیای امروزی رایانه و شبکه های مجازی به…