ثمن به پول یا کالایی که در ضمن عقود از جانب خریدار به فروشنده در قبال تملیک مبیع پرداخت می شود، اطلاق می شود. در واقع ثمن برابر است با میزان پرداختی ارزش کالای مورد معامله.

نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…