کوچک کردن کسی با استفاده از کلمات یا اعمالی که منجر به هتک حیثیت شخص می شود خواه به صورت انجام فعل یا گفتار یا نوشتار

نوشته‌ها

وکیل توهین ، شکایت بابت توهینhttps://adljooyan.com

وکیل توهین ، شکایت بابت توهین

/
وکیل توهین : توهین یک فعل مثبت است که منجر به ایراد خدشه در …
مشاوره حقوقی هتک حرمتhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی هتک حرمت

/
مشاوره حقوقی هتک حرمت : هتک حرمت در واقع به معمای توهین به شخص…
تهمت و افتراhttps://adljooyan.com

تهمت و افترا

/
تهمت و افترا : خیلی از ما در زندگی به کسانی تهمت و افترا زده ایم…
مشاوره حقوقی توهینadljooyan

مشاوره حقوقی توهین

/
مشاوره حقوقی توهین : توهین از دیرباز یکی از اعمال نابهنجار اجتماع…
جرایم مطبوعاتیhttps://adljooyan.com/

لعیا جنیدی : بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب و کارهای مجازی از سوی دولت است

/
لعیا جنیدی : بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب و کارهای مجازی …
جرایم مطبوعاتیhttps://adljooyan.com/

توهین و افترا و هتک حرمت

/
توهین و افترا و هتک حرمت:انسان به خوانش قرآن کریم دارای مقامی چون خلیف…
جرایم مطبوعاتیhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار

/
مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار: در خصوص مشاوره حقوقی  الزا…
مشاوره حقوقی قذفhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی جرم قذف

/
 مشاوره حقوقی قذف:  آنچه در مشاوره حقوقی جرم قذف باید بدانیم؟ …
جرایم مطبوعاتیhttps://adljooyan.com/

جرایم مطبوعاتی

/
جرایم مطبوعاتی : نقش پردامنه و موثر مطبوعات در جوامع امروزی یک …
جرایم مطبوعاتیhttps://adljooyan.com/

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…