از نظر حقوقی به انجام ندادن عملی که شخص باید آن را انجام می داده یا عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده، تقصیر می‌گویند.

تقصیر انواع گوناگون دارد مانند تقصیر مدنی، تقصیر جزایی، تقصیر تجارتی، تقصیر سبک، تقصیر سنگین، و تقصیر شبه جرم و غیره.

نوشته‌ها

مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش

/
مسئولیت در سقوط هواپیمای 707 بوئینگ ارتش در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ …