کوتاهی کردن و قصور از وظایف یا مسيولیت ها. این کلمه بعنوان کلمه متضاد واژه تعدی بکار می رود.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …