به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند؛

نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد، اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی شوند، اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان، القاب – اعم از ساده و مرکب، اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آن دسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد به دلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد، نامهائی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است، نامهائی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد، نامهائی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد،نامهائی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد، اسامی نامتناسب با جنس، حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص، تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی امور ثبت با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده، هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر و همچنین برادران و یا خواهران در یک خانواده ، تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی، تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند، تغییر نام کسانی که نام آنها اسامی ایام هفته باشد،تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

نوشته‌ها

وکیل تغیر نام

وکیل تغیر نام و نام خانوادگی + مشاوره رایگان

/
وکیل تغیر نام و نام خانوادگی : به اشخاص بالای 18 سال، مستقلا امکان در…