قدیمی ترین و مشهورترین مخدر شناخته شده که بسیار اعتیادآور می باشد تریاک است. تریاک از شیره گیاه خشخاش به دست می آید و ماده ای خمیری به رنگ قهوه ای می باشد. مصرف ماده مخدر تریاک در بادی امر باعث ایجاد حس شادی و نشاط زودگذر می شود اما ادامه استعمال آن باعث بروز کندی واکنش مغز به مسائل می شود.

نوشته‌ها

مواد مخدر چیستhttps://adljooyan.com

مواد مخدر چیست

/
مواد مخدر چیست: این جمله مطمئنا بارها به گوش شما خورده است ، اعتیاد…