واژهٔ تدلیس در لغت به معنی فریب دادن، پنهان کردن است.

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.نظیر آنکه عیبی در مال باشد و آن را بپوشاند یا صفت غیر واقعی در مال نمایان کند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی تدلیس در نکاحhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تدلیس در نکاح

/
مشاوره حقوقی تدلیس در نکاح : یکی از مواردی که می تواند منجر به…
تدلیس در نکاحhttps://adljooyan.com/

تدلیس در نکاح

/
تدلیس در نکاح : تدلیس یا همان نیرنگ و فریب در نکاح، در واقع تح…