سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد.

نوشته‌ها

وکیل صندوق خسارت بدنیadljooyan

وکیل صندوق خسارت بدنی

/
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی : امروزه با توجه به استفاده اکثر مردم…
ازدواج دختر بدون اجازه پدرhttps://adljooyan.com

ازدواج دختر بدون اجازه پدر، نمونه رای ازدواج بدون اجازه پدر

/
ازدواج دختر بدون اجازه پدر : ازدواج و نکاح دختری که ازدواج نکرد…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

بازنشستگی کارگر

/
بازنشستگی کارگر: بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در ا…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

از کار افتادگی کارگر

/
از کار افتادگی کارگر : یکی از مباحث حقوق مربوط به کارگران موضو…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

بیمه عمر و انواع آن

/
بیمه عمر و انواع آن: یکی از دغدغه های ذهنی افراد بحث دوران کهولت …
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص بیمه

/
وکیل متخصص بیمه ماده ی 1 قانون بیمه، عقد بيمه را اين چنين تعريف …