عنوان بیماری‌های خاص برای اولین بار با شکل‌گیری بنیاد امور بیماری‌های خاص به کار برده شد.

با تلاش بنیاد امور بیماری‌های خاص ، اختلالات تالاسمی ، هموفیلی و دیالیزی تحت عنوان “بیماری‌های خاص” به تصویب قانونی رسید. اگرچه در علم پزشکی رایج ، تعریفی تحت عنوان بیماری‌های خاص وجود ندارد.

ویژگی‌های بیماری‌های خاص را به‌طور کلی می توان شامل: سختی درمان ،هزینه بالای درمان و شیوع کم بیماری در کشور دانست.

نوشته‌ها

تدلیس در نکاحhttps://adljooyan.com/

تدلیس در نکاح

/
تدلیس در نکاح : تدلیس یا همان نیرنگ و فریب در نکاح، در واقع تح…