بیع یا همان عقد بیع یکی از عقود معین جایز در حقوق مدنی می باشد که به موجب آن بایع (فروشنده) در قبال دریافت ثمن از خریدار، مبیع (موضوع عقد بیع) را به تملک وی در می آورد. همچنین به موجب ماده 328 از قانون مدنی بیع عبارت است از:« تملیک عین به عوض معلوم.»

شرط تحقق بیع ایجاب و قبول می باشد که عموما ایجاب از جانب فروشنده و قبول از جانب خریدار می باشد. همچنین بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروع و نیز ممکن است در ضمن عقد بیع برای پرداخت ثمن یا تحویل مبیع مدتی داده شود.

نوشته‌ها

وکیل الزام به فک رهن

وکیل الزام به فک رهن ، نمونه اظهارنامه فک رهن

/
وکیل الزام به فک رهن : برای تعریف از فک رهن می بایست ابتدائا ره…
الزام به تنظیم سند رسمیhttps://adljooyan.com/

الزام به تنظیم سند رسمی

/
الزام به تنظیم سند رسمی : یکی از چالش هایی که به دنبال معامله (خر…
مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیعhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع

/
مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع : الزام به تحویل مورد معامله…
الزام به تحویل مبیعhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل مبیع

/
 الزام به تحویل مبیع : آنچه در  الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟به…
مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیکhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک

/
مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک : ابتدا لازم است به معرفی اجمالی این ع…
الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…