سندی تجاری که توسط آن، شخص بدهکار دین خود را بر عهده دیگری می سپارد و شخص ثالث قبول و پرداخت آن را برعهده می گیرد.

نوشته‌ها

ابطال چکhttps://adljooyan.com/

ابطال چک ، سرقت چک ، مفقودی چک

/
ابطال چک: امروزه چک وسیله ای برای انجام معاملات مالی افراد می باشد. کا…
رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…