بازپرس مقام قضایی شاغل در دادسرا بوده که انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی به نحوه وقوع جرم، پیدا کردن مجرم و بازجویی از وی، جلوگیری از ازبین رفتن آلات جرم و … را برعهده دارد. بازپرس در دادسرا زیرنظر دادستان فعالیت می کند و برای شروع رسیدگی نیاز به اجازه دادستان دارد.

نوشته‌ها

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…