عمل حقوقی یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود.مانند طلاق

نوشته‌ها

طلاق به درخواست زوجهhttps://adljooyan.com/

طلاق به درخواست زوجه

/
طلاق به درخواست زوجه : طلاق به منزله جدایی و رها شدن می باشد. ط…