انحلال شرکت به وضعیتی اطلاق می شود که به دلیل وجود آن، شرکت از ادامه فعالیت باز می ماند و عمر شرکت به پایان می رسد. از موارد انحلال شرکت می توان: ورشکستگی، اتمام مدت فعالیت شرکت، حق فسخ، اراده شرکا برای انحلال و انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا (مرگ – حجر) را نام برد.

نوشته‌ها

وکیل کاهش سرمایهhttps://adljooyan.com/

وکیل کاهش سرمایه %باتجربه%

/
وکیل متخصص کاهش سرمایه : نکته مهم و کاربردی که باید به آن توجه…
وکیل کاهش سرمایهhttps://adljooyan.com/

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…