در اصلاح حقوقی دارای دو معنا می باشد: يکي به معناي خاص و به کسي گفته مي شود که مال غير را بنفع مالک آن نگهداري مي کند. خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دريافت کند و يا مجانا امانت مال را به عهده بگيرد. يکي هم به معناي عام است و به کليه کساني که وضع يد آنان برمال ديگري قانوني و ناشي از عقود مذکور در قانون است اطلاق مي گردد.

نوشته‌ها

وکیل تغیر نام

وکیل تغیر نام و نام خانوادگی + مشاوره رایگان

/
وکیل تغیر نام و نام خانوادگی : به اشخاص بالای 18 سال، مستقلا امکان در…
صدور حکم رشدhttps://adljooyan.com/

صدور حکم رشد

/
صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق ر…
نصب امینhttps://adljooyan.com/

نصب امین

/
نصب امین :بعضی از افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

تقسیم ماترک ، تقسیم ارث

/
تقسیم ماترک : بعد از پرداخت دیون و مطالبات متوفی هرآنچه از ت…