اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است و در اصطلاح حقوق به وضعیت درونی و روانی فرد گفته می شود که به علت ضرورت، ممکن است عمدا مرتکب جنایت شود. در واقع فشار بیش از حد یا خطر قریب الوقوعی که فرد را تهدید می کند، عامل به وجود آمدن اضطرار می باشد.

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…