اسنادی که دلالت کننده ی معامله ی صوری هستند.

معامله ی صوری معماملات به قصد فرار از دین است.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی مالکیتhttps://adljooyan.com/

ابطال سند رسمی مالکیت

/
ابطال سند رسمی مالکیت: در ابتدا باید بیان داشت که هر نوع دعوای حق…