نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود.

نوشته‌ها

سهم الارث زن از شوهر

/
سهم الارث زن از شوهر بعد از فوت شوهر علاوه برفرزندان او، همسر وی…

تعدیل نفقه

/
تعدیل نفقه مقدمه از گذشته تا امروز همیشه عرف بر این بوده است ک…

حقوق زن در ازدواج موقت

/
حقوق زن در ازدواج موقت ازدواج در اسلام و در مذهب جعفری به …

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم) مقدمه در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از…