در این نکاح که بصورت دائمی و ابدی میباشد هر 2 نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث میبرند و همه احکام ازدواج در این خصوص همانند نفقه، عدّه، ارث، مهریه جاری می گردد.

نوشته‌ها

الزام به ثبت ازدواجhttps://adljooyan.com

الزام به ثبت ازدواج

/
الزام به ثبت ازدواج: در ابتدا باید به مفهوم و معنای ثبت بپردا…