احوال شخصیه مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف‌نظر از شغل و مقام او در اجتماع، است. اوصاف احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچون ازدواج، طلاق و نسب.

نوشته‌ها

وکیل امورحسبیhttps://adljooyan.com/

وکیل امور حسبی , بهترین وکیل امور حسبی در تهران

/
وکیل امور حسبی , بهترین وکیل متخصص امور حسبی در تهران : در حی…