اجرائیه ورقه ای است رسمی که طی تشریفات قانونی صادر می شود و بیان کننده دستور اجرا از مراجع قضایی یا اداری می باشد که شخص محکوم به می بایست آن را انجام دهد. مانند اجرائیه صادره از دادگاه، اداره ثبت، شهرداری، اداره دارائی و …

نوشته‌ها

طلاق به درخواست زوجهhttps://adljooyan.com/

طلاق به درخواست زوجه

/
طلاق به درخواست زوجه : طلاق به منزله جدایی و رها شدن می باشد. ط…
دستور تخلیهhttps://adljooyan.com/

دستور تخلیه

/
دستور تخلیه : به هنگامی که مدت اجاره یک ملک مسکونی و یا تجاری به…