هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مرتکب جرم آدم ربایی گردیده است.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی آدم ربایی

/
مشاوره حقوقی آدم ربایی : انسان دارای ذات و فطرتی آزادی جویانه است…