ابطال سند رسمی مالکیتhttps://adljooyan.com/

ابطال سند رسمی مالکیت

/
ابطال سند رسمی مالکیت: در ابتدا باید بیان داشت که هر نوع دعوای حق…
تعیین مدیر تصفیهhttps://adljooyan.com

تعیین مدیر تصفیه

/
تعیین مدیر تصفیه : ممکن است شرکت هایی که به ثبت رسیدند بعد از شروع…
ثبت شرکت غیر تجاریhttps://adljooyan.com

ثبت شرکت غیر تجاری

/
ثبت شرکت غیر تجاری: شرکتهای غیر تجاری شرکت هایی می باشند که اهدافی …
الزام به ثبت اختراعhttps://adljooyan.com/

الزام به ثبت اختراع

الزام به ثبت اختراع : همه افراد اموال و دارایی دارند که مالک آن ام…
ثبت لوگوhttps://adljooyan.com

ثبت لوگو

/
ثبت لوگو: اکثر شرکت های تجاری بعد از تشکیل و ثبت شرکت به دنبال ث…
بازرس شرکتhttps://adljooyan.com

بازرس شرکت

/
بازرس شرکت: مطابق قانون هر شرکت تجاری می بایست یک بازرس داشته باشد.…
جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

/
جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی : اعمالی که با عنوان جرایم ضد عفت و…
قرارداد ارفاقیhttps://adljooyan.com

قرارداد ارفاقی

/
قرارداد ارفاقی : هنگامی که حکم ورشکستگی تاجری صادر می شود، از اقدامات و…
اعلام عدم فعالیت شرکتhttps://adljooyan.com/

اعلام عدم فعالیت شرکت

/
اعلام عدم فعالیت شرکت : بعد از تشکیل و ثبت شرکت و سپری کردن مراح…
مجمع عمومی فوق العادهhttps://adljooyan.com

مجمع عمومی فوق العاده

/
مجمع عمومی فوق العاده: در شرکت ها درکنار مجامع عمومی عادی یک مجمع دیگری …
ثبت تغییرات شرکتhttps://adljooyan.com

ثبت تغییرات شرکت

/
ثبت تغییرات شرکت: بعد از تشکیل شرکت ممکن است بعد از گذشت مدتی س…
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

مدیرعامل شرکت سهامی

/
مدیرعامل شرکت سهامی: بعد از تشکیل هیئت مدیره این هیئت می بای…
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

ثبت شرکت با مسولیت محدود

/
ثبت شرکت با مسولیت محدود: یکی از انواع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

صدور حکم ورشکستگی

/
صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. و…
رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

حق کسب و پیشه

/
حق کسب و پیشه : حق پیشه و تجارت از جمله حقوق قانونی است و به افرادی…
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

ثبت شرکت سهامی خاص

/
ثبت شرکت سهامی خاص: شرکت های سهامی به دو دسته شرکت های سهامی …
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
اعتراض به برگ تشخیص مالیات: موديان مالياتي حق اعتراض به میزان …
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

جرایم مالیاتی

/
جرایم مالیاتی: بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هست…
حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

بازنشستگی کارگر

/
بازنشستگی کارگر: بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در ا…