هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

وکیل ثبت برند , هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهران

/
وکیل ثبت برند , هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهر…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

تعیین مدیر تصفیه

/
تعیین مدیر تصفیه ممکن است شرکت هایی که به ثبت رسیدند بعد از شروع…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

ثبت شرکت غیر تجاری

/
ثبت شرکت غیر تجاری شرکتهای غیر تجاری شرکت هایی می باشند که اهدافی …
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

الزام به ثبت اختراع

الزام به ثبت اختراع همه افراد اموال و دارایی دارند که مالک آن ام…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

ثبت لوگو

/
ثبت لوگو اکثر شرکت های تجاری بعد از تشکیل و ثبت شرکت به دن…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

بازرس شرکت

/
بازرس شرکت مطابق قانون هر شرکت تجاری می بایست یک بازرس داشته باشد.…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

الزام به انتقال سهام شرکت

/
الزام به انتقال سهام شرکت ممکن است فی مابین 2 نفر در رابطه با …
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

اعلام عدم فعالیت شرکت

/
اعلام عدم فعالیت شرکت بعد از تشکیل و ثبت شرکت و سپری کردن مراح…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

مجمع عمومی فوق العاده

/
مجمع عمومی فوق العاده در شرکت ها درکنار مجامع عمومی عادی ی…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

ثبت تغییرات شرکت

/
ثبت تغییرات شرکت بعد از تشکیل و ثبت شرکت ممکن است بعد از گذشت م…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

مدیرعامل شرکت سهامی

/
مدیرعامل شرکت سهامی بعد از تشکیل هیئت مدیره این هیئت می بای…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

ثبت شرکت با مسولیت محدود

/
ثبت شرکت با مسولیت محدود یکی از انواع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود…
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

ثبت شرکت سهامی خاص

/
ثبت شرکت سهامی خاص شرکت های سهامی به دو دسته شرکت های سهامی …
هزینه و قیمت بهترین وکیل متخصص ثبت برند در تهرانadljooyan

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی شرکت تضامنی یکی از هفت شرکت شناخته شده در ق…