تعیین مدیر تصفیه

/
تعیین مدیر تصفیه ممکن است شرکت هایی که به ثبت رسیدند بعد از شروع…

ثبت شرکت غیر تجاری

/
ثبت شرکت غیر تجاری شرکتهای غیر تجاری شرکت هایی می باشند که اهدافی …

الزام به ثبت اختراع

الزام به ثبت اختراع همه افراد اموال و دارایی دارند که مالک آن ام…

ثبت لوگو

/
ثبت لوگو اکثر شرکت های تجاری بعد از تشکیل و ثبت شرکت به دن…

بازرس شرکت

/
بازرس شرکت مطابق قانون هر شرکت تجاری می بایست یک بازرس داشته باشد.…

الزام به انتقال سهام شرکت

/
الزام به انتقال سهام شرکت ممکن است فی مابین 2 نفر در رابطه با …

اعلام عدم فعالیت شرکت

/
اعلام عدم فعالیت شرکت بعد از تشکیل و ثبت شرکت و سپری کردن مراح…

مجمع عمومی فوق العاده

/
مجمع عمومی فوق العاده در شرکت ها درکنار مجامع عمومی عادی ی…

ثبت تغییرات شرکت

/
ثبت تغییرات شرکت بعد از تشکیل و ثبت شرکت ممکن است بعد از گذشت م…

مدیرعامل شرکت سهامی

/
مدیرعامل شرکت سهامی بعد از تشکیل هیئت مدیره این هیئت می بای…

ثبت شرکت با مسولیت محدود

/
ثبت شرکت با مسولیت محدود یکی از انواع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود…

ثبت شرکت سهامی خاص

/
ثبت شرکت سهامی خاص شرکت های سهامی به دو دسته شرکت های سهامی …

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی شرکت تضامنی یکی از هفت شرکت شناخته شده در ق…