مشاوره حقوقی حضانت

مشاوره حقوقی حضانت: یکی از مسائل حقوقی مهم و کاربردی در حقوق خانواده مسئله حضانت فرزندان است.

 ابتداعاً در مشاوره حقوقی حضانت به معنای حضانت اشاره می کنیم؛ حضانت را مراقبت و سرپرستی و محافظت از کودک بیان نموده اند.

نکته بسیار مهم  اهمیت و اهتمام ویژه قانون گذار و شارع مقدس به مسئله حضانت می باشد.

قانون برای افرادی که به عنوان ولی یا سرپرست کودک تعیین شده اند وظایف و مسئولیت مدنی وکیفری قرارداده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

حضانت اطفال حق است یا تکلیف؟

یکی از مسائل مهم در مسئله حضانت حق یا تکلیف بودن حضانت است.

برخی حضانت را حق برای والدین می دانند در نتیجه هر کدام از والدین می توانند این حق را از خود سلب کنند و حضانت طفل را نخواهند ؛ نظر مقابل ،تکلیف بودن حضانت است یعنی زن ومرد یا پدر و مادر فرزند الزاماً و از روی اجبار هم که شده حضانت و مراقبت و نگهداری از فرزند را بپذیرند و وظایف خود را در قبال حضانت فرزند به نحو احسن انجام دهند.

 باید بیان داریم از مجموع این نظریات و طبق قانون می توان بیان داشت که حضانت یک وظیفه و تکلیف برای والدین یا ابوین می باشد به طوری که قانون در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت مجازات کیفری برای پدر یا مادر یا هرکسی که حضانت طفل به وی سپرده شده درنظرگرفته است.

 

مشاوره حقوقی حضانت

مشاوره حقوقی حضانت

اولویت در حضانت طفل با پدر یا مادر طفل است؛

نکته قابل توجه  اولویت بندی در نگهداری و مراقبت وحضانت از طفل می باشد.

حضانت فرزندان دختر تا 7سالگی و حضانت فرزندان پسر تا 2سالگی با مادرشان است .

بعد از پدر یا مادر، سرپرستی و حضانت طفل بر عهده جدی پدری می باشد ، بنابراین در صورتی که پدر ومادر طفل سلب حضانت شوند یا فوت شوند حضانت و مراقبت از طفل برعده جدپدری می باشد.

ممکن است جد پدری طفل فوت شود یا صلاحیت لازم برای حضانت را نداشته باشد دراین صوت باید شخصی که از سوی پدر یا مادر طفل برای حضانت و نگهداری منسوب شده حضانت طفل را برعده بگیرد.

در صورتی که فردی از جانب ابوین طفل برای حضانت یا سرپرستی طفل معین نشده باشد قیم برای کودک تعین می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت

امروزه با توجه به پیچیدگی در جامعه و درون زندگی افراد، نیاز به داشتن یک وکیل خوب یک امر ضروری محسوب می شود، امروزه روابط فی مابین افراد جامعه بسیار پیچیده شده و درصورت بروز اختلاف بین طرفین ، برای حل مسائل فی مابین آنها و حل وفصل مشکلات و اختلافات گاهی اوقات نیاز به حضور شما در دادگاه می باشد.

 کسب اطلاعات حقوقی یکی از ضروریات جامعه ما می باشد؛ ارتباط با وکلای دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی اعم از خانواده و کیفری و ملکی و…می تواند شما را در هنگام مواجه با مشکلات و مسائل حقوقی کمک کند تا دچار سردرگمی نشده و با تسلط بیشتری پرونده ی خود را پیگیری نمایید.

ارتباط با یک وکیل حضانت ( وکیل دادگستری ) وکسب اطلاعات حقوقی در زمینه های مختلف ، ضرورت انکار ناپذیری می باشد؛

مشاوره حقوقی تلفنی به عنوان یکی از مطمئن ترین و سریع ترین آنها به منظور برخورداری از اطلاعات سودمند و کاربردی حقوقی است.