اطلاعات تماس و لیست دفاتر قضایی تهران

adljooyan

ردیفنام دفتر خدمات قضاییشماره تماساطلاعات تکمیلی
1مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه02163972033جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
2مصطفی میرچی02122367953جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
3صادق آیت الهی02133132949جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
4شهرام بادسار02188480573جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
5فریدون شریفی مقدم02166926246جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
6۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری02166698779جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
7غلامعلی بازیاری سروستانی02177581921جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
8ساختمان گلزار-طبقه دوم02144051137جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
9خسرو عباس داکانی02188686988جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
10ایرج مهرانیان02155783428جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
11علی قاسم زاده مقدم02166648243جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
12مرجان سهرابی02126317850جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
13مصطفی جلیلی02166943636جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
14بهروز میرزایی02188736559جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
15مسعود ماهوتچیان02188510043جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
16حسن آرامی02188775142جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
17سید محمد طباطبایی02144139330جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
18حسن روحانی نیا02166568143جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
19مجتبی رضایی02133197272جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
20امیر حسین وحیدی02122068764جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
21سیامک علوی02177457192جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
22بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی02177705583جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
23منصور درخشنده02144098093جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
24حمید هاشم بیگی02177503333جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
25غلام رضا جوزقی02188722336جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
26رامین علیزاده ثابت02122773570جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
27محمود تلخابلو02122851044جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
28علیرضا ایمانی پیرآغاج02133348713جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
29سلوه حمید02188058146جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
30امیرهوشنگ ایل بیگی02122730416جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
31سید مجید چاووشی02144241824جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
32محمد رضا دشتی اردکانی02177861413جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
33محمد عظیمیان02188727705جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
34علیرضا کاغذچی02177645342جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
35میدان الغدیر – خیابان شهرک شهدا02144362290جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
36مسعود امیری02144059098جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
37جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم02144494112جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
38علیرضا سلیمی نائینی02188884417جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
39محمود جمشيدوند02186031621جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
40داود شجاعی02155512923جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
41حسین زرین کفش02177702682جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
42سعیده امیری02122241535جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
43حامد مظاهری02144190448جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
44بهمن رازانی02188580503جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
45محمد باقر بارعی02188931234جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
46غلامحسین مقدم دیزج هریک02166221011جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
47سیاوش سیف کلاله آقا محمدی02177268698جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید