اطلاعات تماس و لیست دادسرا های تهران

adljooyan

ردیفنام دادسراشماره تماساطلاعات تکمیلی
1دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر02612555533جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
2دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)02166436029جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
3حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران02135051111جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
4دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس02616642223جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
5دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)02177512034جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
6دادسرای عمومی و انقلاب شهریار02165312949جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
7دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد۴۴۲۲۳۰۹۹۴جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
8دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی02612702741جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
9دادسرای امنیت02122432667جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
10دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت02122727470جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
11دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)02188820086جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
12دادسرای عمومی و انقلاب كرج32544000جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
13دادسرای عمومی و انقلاب ورامین02136264000جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
14دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن02176229966جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
15دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)02166722561جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
16دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت02136020820جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
17دادسرای عمومی و انقلاب دماوند0215223181جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
18دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر02282362335جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
19دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی02166420443جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
20دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)02166640620جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
21دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداری ها)02186121693جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
22دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم02156422030جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
23دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر02155375750جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
24دادسرای ناحيه ۱ شميران02122007379جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
25دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی02133800836جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
26دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)02188739581جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
27معاونت اجرايی دادسرا02133902073جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
28دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه02166886900جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
29دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)02612710498جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید