پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهگرفتن نفقه از پدر بزرگ
احسان 4 سال قبل

سلام پدرم مدتهاست ما و مادرمون رو رها کرده و نمی دونیم کجاست تو این مدت هم با وجود اینکه پدر بزرگ یا عموهام می تونستن به ما کمک کنن این کارو نکردن راهی وجود داره برای گرفتن نفقه ما؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام اخذ نفقه ایام ماقبل و معوقه مادر از پدربزرگتان امکان پذیر است اما نفقه فرزندان معطوف به آینده است و از زمانیکه مادر برای مطالبه نفقه اقدام کنند قابل مطالبه است یعنی نفقه حال.