ف 4 سال قبل

سلام قراداد کاری کودک زیر 15 سال ممنوع است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با سلام وفق ماده ی 79 قانون کار ، به کار گماردن کودکان زیر 15 سال ممنوع است . البته این موضوع ارتباطی با باطل بودن قرارداد وی نداشته و چناچه کارگر زیر 15 سال باشد، قرارداد غیر نافذ است نه باطل.