پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه ورثه محجور باشند درخواست تحریر ترکه آنها به چه شکل می تواند انجام گیرد ؟
samira 3 سال قبل

چنانچه ورثه محجور باشند درخواست تحریر ترکه آنها به چه شکل می تواند انجام گیرد ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

هنگامی که یکی از وراث محجور باشد درخواست تحریر وی توسط قیم می‌توانند انجام گیرد