پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریچنانچه فردی تصاویر مستهجن وزشت را به دیگری ارسال کند ویا از این طریق کسب درامد کند آیا این عمل جرم و فردمجرم بوده وچه مجازات دارد؟
بدون نام 3 سال قبل

چنانچه فردی تصاویر مستهجن وزشت را به دیگری ارسال کند ویا از این طریق کسب درامد کند آیا این عمل جرم و فردمجرم بوده وچه مجازات دارد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

چنانچه فردی عکس ویا فیلم ویا نوشته و…را که بر خلاف عفت عمومی می باشد را به هدف تجارت در معرض عموم قراردهد ویا باهدف تخریب و تشویق افرادجامعه به چنین عملی دست زند به حبس از3ماه تا1سال ویا به مجازات 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.