پرداخت هزینه های انتقال، همچون مالیات و عوارض و حق ثبت در دفاتر اسناد رسمی در سررسید تملیک عین مستاجره به مستاجر بر عهده چه طرفی خواهد بود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

با استفاده از ملاک ماده ۳۸۱ قانون مدنی موجر باید این موارد را پرداخت کند. مگر آن­که شرطی برخلاف آن در ضمن عقد موجود باشد.