صادق 4 سال قبل

سلام و من و همسرم در دوران نامزدی هستیم و مشکلات هم داریم در صورت طلاق چقدر به ایشان مهریه می رسد ؟ نفقه هم تعلق می گیرد ؟ در ضمن ایشان باکره هستند.

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با سلام نفقه از زمان انعقاد نکاح به ایشان تعلق می گیرد .
در خصوص مهریه هم به دلیل باکره بودن نصف مهر به ایشان تعلق می گیرد. لازم به ذکر در صورت طلاق به زوجه نصف مهر تعلق می گیرد در غیر اینصورت می توانند کل مهریه را مطالبه نمایند.