ماهان 3 سال قبل

سلم پدر من قبل از فوتش ملکی را به فردی می فروشد و بعدش فوت می کنه ولی اون فرد بعد از گذشت 6سال هنوز سند رسمی برای ملک نگرفته و معمله به صورت مبایعه نامه بوده و هنوزم تنها داشته است ازر ان معامله همان مبیانامه است .
من میتونم از سند زدن به اسمش جلوگیری کنم؟ و اگه شکایت کنه اون مبایعه نماه معتبر است؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

این معامله صحیح بوده و مبایعه نامه معتبر است و نمی توان به این بهانه از تنطیم سند خود داری کرد . در صورت عدم حضور در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند در صورت شکایست ایشان شما از طرق دادگاه ملزم به تنطیم سند خواهید شد .