پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکملکی در مالکیت آن نزاع وجود دارد و جریان ثبتی آن نیز هنوز مختومه نشده است. در این شرایط میتوان دادخواست تقسیم و افراز مال را به مراجع قضایی تحویل داد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر در صورتی میتوان مبادرت به تقدیم کرد که نزاعی در مالکیت مال وجود نداشته و جریان ثبتی آن مال غیرمنقول به اتمام رسیده باشد.