حامد غیاثی 3 سال قبل

در صورتی که مستاجر ورشکسته شود آیا او حق دارد که عین خود را از مستاجر ورشکسته مطالبه نماید؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

بله در صورتی که مستاجر ورشکسته شود، مالک حق دارد عین مال خویش را از اموال او مطالبه کند ، بدون آن­که لازم باشد در زمره سایر طلبکاران قرار گیرد.