پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: دیهمحاسبه مبلغ دیه
پالیز دار 3 سال قبل

سلام مبلغ این مقدار دیه چقدر است؟ یک فقره چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله مرد مسلمان

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

سلام در ماه غیرحرام اگر منظورتان بوده ، مبلغ سی میلیون و هشتصد هزار تومان است .